فراورده های طوبی

 

شماره دارو

نام دارو

بهای دارو/ریال

۱۰۰۰

پماد اگزما

۴۴۰۰۰۰

۱۰۰۱

پماد بی

۴۴۰۰۰۰

۱۰۰۲

پماد سوختگی

۱۱۵۰۰۰

۱۰۰۳

پماد ضد جوش

۴۰۰۰۰۰

۱۰۰۴

پماد ضد خارش

۱۰۰۵

پماد ضد لک خاکستری

۴۰۰۰۰۰

۱۰۰۶

پماد ضد لک سفید

۴۰۰۰۰۰

۱۰۰۷

پودر خروسک

۴۴۰۰۰۰

۱۰۰۸

پودر خضاب

۳۷۵۰۰۰

۱۰۰۹

پودر دیابت

۴۴۰۰۰۰

۱۰۱۰

پودر زکام

۴۴۰۰۰۰

۱۰۱۱

پودر سنگ کلیه (پودر مفتت)

۴۴۰۰۰۰

۱۰۱۲

پودر صداع

۳۷۵۰۰۰

۱۰۱۳

کپسول فشار

۱۷۰۰۰۰

۱۰۱۴

پودر قابض ساده

    ۵۸۰۰۰۰

۱۰۱۵

پودر قابض مرکب

۵۸۰۰۰۰

۱۰۱۶

پودر لاهوری

۵۴۰۰۰۰

۱۰۱۷

پودر مدر

۴۴۰۰۰۰

۱۰۱۸

پودر مدر نقرسی

۴۴۰۰۰۰

۱۰۱۹

 پودر ضماد کمر

۱۲۳۰۰۰۰

۱۰۲۰

پودر منضج بلغم

۴۴۰۰۰۰

۱۰۲۱

کپسول مفتت

۴۴۰۰۰۰

۱۰۲۲

پودر منضج بلغم

۴۴۰۰۰۰

۱۰۲۳

پودر منضج سودا

۴۴۰۰۰۰

۱۰۲۴

پودر نزله گرم

۴۴۰۰۰۰

۱۰۲۵

معجون سنگدان مرغ قانصه

۵۸۰۰۰۰

۱۰۲۶

جوارش آمله ایرانی

۵۴۰۰۰۰

۱۰۲۷

حدید رمانی

۴۹۰۰۰۰

۱۰۲۸

۱۷۰۰۰۰

۱۰۲۹

روغن بنفشه ۲۰ سی سی

۱۰۵۰۰۰۰

۱۰۳۰

کپسول فرزانه

۵۸۰۰۰۰

۱۰۳۱

کپسول درونج

۵۸۰۰۰۰

۱۰۳۲

روغن بابونه

۱۸۵۰۰۰

۱۰۳۳

روغن بنفشه ۱۰سی سی

۵۴۰۰۰۰

۱۰۳۴

روغن تاتوره

۲۸۰۰۰۰

۱۰۳۵

روغن خراطین

۱۱۵۰۰۰

۱۰۳۶

روغن دفلی

۱۷۰۰۰۰

۱۰۳۷

روغن دیابت

۳۴۰۰۰۰

۱۰۳۸

روغن شوید

۱۷۰۰۰۰

۱۰۳۹

روغن زنجبیل

۱۹۰۰۰۰

۱۰۴۰

روغن سیر

۳۷۵۰۰۰

۱۰۴۱

روغن شوید

۱۷۰۰۰۰

۱۰۴۲

روغن ضد ریزش مو

۳۹۰۰۰۰

۱۰۴۳

روغن دهن راهب

۳۴۰۰۰۰

۱۰۴۴

روغن قسط

۱۸۵۰۰۰

۱۰۴۵

روغن مرزنجوش

۱۹۰۰۰۰

۱۰۴۶

روغن منوم

۱۷۰۰۰۰

۱۰۴۷

روغن نقرسی

۱۷۰۰۰۰

۱۰۴۸

روغن کدو

۱۷۰۰۰۰

۱۰۴۹

روغن کراث

۱۷۰۰۰۰

۱۰۵۰

روغن کند

۱۷۰۰۰۰

۱۰۵۱

روغن کوهان شتر

۳۴۰۰۰۰

۱۰۵۲

روغن کوهان مقلی

۳۵۰۰۰۰

۱۰۵۳

شربت اکسیر

۵۴۰۰۰۰

۱۰۵۴

شربت بزوری

۶۳۰۰۰۰

۱۰۵۵

شربت بزوری مفوه

۷۰۵۰۰۰

۱۰۵۶

شربت جالینوس

۶۳۰۰۰۰

۱۰۵۷

شربت صدری (عنصلی)

۶۳۰۰۰۰

۱۰۵۸

شربت محلل

۶۳۰۰۰۰

۱۰۵۹

شربت محلل

۶۳۰۰۰۰

۱۰۶۰

شربت وجی

۷۲۵۰۰۰

۱۰۶۱

 کپسول فاوانیا سپاری

۱۵۰۰۰۰

۱۸۰۰۰۰

۱۰۶۳

معجون اطریفل کشمشی

۱۷۰۰۰۰

۱۰۶۴

معجون اطریفل صغیر

۴۹۰۰۰۰

۱۰۶۵

کپسول اطریفل گشنیزی

۵۸۰۰۰۰

۱۰۶۶

۱۱۵۰۰۰

۱۰۶۷

معجون برشعشا

۴۸۰۰۰۰

۱۰۶۸

معجون بلغم

۴۴۰۰۰۰

۱۰۶۹

معجون جوارش کمونی

۵۸۰۰۰۰

۱۰۷۰

معجون لبوب مرکب نیروزا

۲۰۶۰۰۰۰

۱۰۷۱

معجون گرما بخش

۵۰۰۰۰۰

۱۰۷۲

معجون گلقند

۴۸۰۰۰۰

۱۰۷۳

معجون لبوب ساده

۵۸۰۰۰۰

۱۰۷۴

معجون نجاح (ن)

۱۲۵۰۰۰

۱۰۷۵

کپسول افراط طمث (گلنار)

۱۵۰۰۰۰

۱۰۷۶

کپسول بسفایج

۵۸۰۰۰۰

۱۰۷۷

۱۱۵۰۰۰

۱۰۷۸

کپسول ریاح

۴۴۰۰۰۰

۱۰۷۹

کپسول اثلق

۵۸۰۰۰۰

۱۰۸۰

کپسول دیابت ۲۵۰

۴۹۰۰۰۰

۱۰۸۱

کپسول ضد درد

۶۸۰۰۰۰

۱۰۸۲

۱۷۰۰۰۰

۱۰۸۳

کپسول صرع

۴۹۰۰۰۰

۱۰۸۴

کپسول ویار

۱۱۵۰۰۰

۱۰۸۵

کپسول زرنباد

۵۸۰۰۰۰

۱۰۸۶

کپسول سگبینج

۴۹۰۰۰۰

۱۰۸۷

کپسول سودا چوب چینی

۷۵۰۰۰۰

۱۰۸۸

معجون تریاق اربعه

۶۴۰۰۰۰

۱۰۸۹

کپسول مسهل دندی

۱۱۵۰۰۰

۱۰۹۰

کپسول قابض

۱۱۵۰۰۰

۱۰۹۱

کپسول صمغ ۲۵۰

۵۸۰۰۰۰

۱۰۹۲

حب عنبر مومیایی

۵۰۰۰۰۰

۱۰۹۳

کپسول تریاق اربعه

۷۵۵۰۰۰

۱۰۹۴

کپسول ضد چاقی مهزل

۶۱۰۰۰۰

۱۰۹۵

ایارج فیقرا

۵۸۰۰۰۰

۱۰۹۶

کپسول فشار اسرول

۵۸۰۰۰۰

کپسول مقل ملین بواسیر

۵۸۰۰۰۰

۱۰۹۸

کپسول معده

۵۸۰۰۰۰

۱۰۹۹

کپسول مفاصل مویزی

۵۸۰۰۰۰

۱۱۰۰

کپسول مفرح

۶۳۰۰۰۰

۱۱۰۱

قرص ملین

۵۸۰۰۰۰

۱۱۰۲

کپسول مومیایی ممسک

۱۰۸۰۰۰۰

۱۱۰۳

کپسول هلدی

۴۹۰۰۰۰

۱۱۰۴

کپسول کبد

۵۸۰۰۰۰

۱۱۰۶

 

10 دیدگاه در “فراورده های طوبی

 1. باسلام لطفا بفرمایید ایااستفاده از کپسول صرع میتواند جایگزین داروهای شیمیایی که به منظور کنترل بیماری صرع که خانمی ۶۵ ساله به مدت ۵۰ سال از انهااستفاده کرده بشود ؟متشکرم

  • سلام
   داروهای طب سنتی عموما شبیه داروهای شیمیائی میبایست تحت نظر پزشک مصرف شوند . بخصوص برای بیماریهای مزمن و سخت نمیتوان ریسک کرد ولی در هر صورت طب سنتی هم میتواند ابتدا با تدابیر و بعد داروها در درمان صرع کمک کند.
   برای آلزایمر نیز حتما میبایست از متخصصین طب سنتی و حکیمان واقعی کمک گرفت . فضای مجازی زیاد کمک کننده نیست

  • سلام
   از طربق شماره همراه ۰۹۱۰۴۵۶۸۳۵۷ میتوانید درخواستتان را پیامک یا واتساپ نمائید
   مبلغ مربوطه برای شما اعلام و پس از واریز به ادرستان ارسال میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *